Διορθωτικά Σεμινάρια

 (Workshops)

Απευθύνεται σε ήδη επαγγελματίες που έχουν γνώση του αντικειμένου και επιθυμούν τη διόρθωση τεχνικής και εξειδίκευσης που αφορά πρότυπα φυλών σε εμπορικό και εκθεσιακό πρότυπο.

Τα Μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε ομαδικά είτε ατομικά.

Ανακάλυψε τα υπόλοιπα σεμινάρια Grooming

Commercial Basic Grooming, Εμπορικό κούρεμα για σκύλους, pet grooming, σχολή για κούρεμα σκύλων στην αθήνα, κούρεμα σκύλων δυτικά προάστια

Commercial Basic Grooming

(Εμπορικό κούρεμα – Καλλωπισμός).

Advanced Pet Grooming Full Program, Professional Pet Grooming

Advanced Pet
Grooming
Full Program

(Professional Groomming)

Creative - Asian Style pet grooming

Creative -
Asian Style

Εξειδίκευση - Πιστοποιήσεις για κούρεμα σκύων, πτυχίο για pet groomers, πτύχιο για dog groomer, dog grooming, πτυχίο European Master Grooming Association

Εξειδίκευση - Πιστοποιήσεις

(Expertise)